Publicerad den

Möjlig energibesparing för uppvärmning i småhus

 I småhus används energi till uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Idag står uppvärmningen för ungefär 60 % av den totala energianvändningen, medan varmvatten och hushållsel står för 20 % vardera. (Källa: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2011). Genom god isolering, effektivisering av värmekällor och smart styrning av uppvärmningen skapas möjlighet för sänkt energiåtgång och därmed också sänkta kostnader. Varför ha full värme på i alla rum, när du inte är där eller när ingen är hemma?

Att få bättre kontroll och styrning av inomhustemperaturen innebär både ökad komfort och möjlighet till bättre uppvärmningseffektivitet och ekonomi. En grads generell sänkning av inomhustemperaturen motsvaras av ca 5% energibesparing med motsvarande kostnadssänkning. Flera genomförda studier visar att tidsstyrning och zonindelad uppvärmning har en energibesparingspotential på mellan 15-20 % i småhus. Ett exempel på sådana studier är ”Energieffektivisering i småhus” ,  som utförts av Länsstyrelsen i Dalarna tillsammans med Högskolan i Dalarna. Ytterligare studier visar att genom införandet av en optimal reglering bedöms att de flesta småhus kan spara 20-30% av sitt uppvärmningsbehov.  Mer information om det hittar du bland annat i ”BeSmå – Förstudie styrning, mätning och visualisering” från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.